fbpx
UBI Logistic
mini-logo г. Киев

г. Київ, проспект Отрадный, 95

(044) 506 14 60

Логістичний аудит

Замовити послугу

Для чого потрібен аудит транспортної логістики

Метою аудиту транспортної логістики є отримання об’єктивної інформації про те, в якому стані знаходиться ланцюг поставок компанії, що перевіряється, її окремі елементи, контрагенти, постачальники, склади і т.д. Такого плану перевірка може бути внутрішньою і зовнішньою. У разі внутрішньої перевірки передбачається, що оцінка всіх систем і процесів здійснюється виключно за допомогою внутрішніх ресурсів підприємства. Якщо ж аудит зовнішній, то до процедури залучаються сторонні незалежні експерти. Під час такої перевірки відбувається оцінка різних напрямів діяльності та процесів:

 • матеріально-технічного постачання;
 • планування продажів і виробництва;
 • складування і зберігання;
 • комплектації та переміщення товарів;
 • розподілу продукції по ланцюгу поставок.

На виході підприємство повинно отримати інформацію про те, які є приховані проблеми, які передбачаються шляхи їх вирішення. Обов’язкова також розробка плану впровадження методик по вирішенню усіх виявлених на підприємстві проблем. Компанія Ubi-logistic надає послугу логістичного аудиту для своїх постійних і нових клієнтів. Наші фахівці проведуть якісну комплексну оцінку всіх процесів на вашому підприємстві, які впливають на процедуру логістики.

Для чего нужен аудит транспортной логистики

Сервіс логістичного аудиту на сайті “Юбіай-логістик”

Для того, щоб клієнт міг отримати реальну картину про стан справ в компанії, логістична компанія ubi-logistic надає послугу логістичного аудиту в Україні і світі згідно з встановленими правилами. Перевірка проходить послідовно всі необхідні етапи і ставить перед собою наступні завдання:

 • виявлення сильних і слабких сторін у ланцюгу доставки;
 • визначення позитивних і негативних тенденцій розвитку ланцюжків транспортування вантажів;
 • виявлення можливостей для оптимізації і розвитку процесу доставки;
 • уточнення, в яких випадках можна говорити про неефективне використання ресурсів;
 • виявлення можливостей для скорочення витрат на логістику;
 • встановлення шляхів, якими можна підвищити рівень наданого компанією сервісу.

Висококваліфіковані фахівці нашої транспортно-логістичної компанії мають багатий досвід в сфері надання послуг з доставки вантажів. Велика кількість успішно реалізованих проектів дозволяє нам не тільки швидко вирішувати поставлені перед нами завдання, але і ділитися своїм досвідом з менш досвідченими гравцями на ринку. За результатами проведеної нами перевірки ваша фірма зможе підвищити якість послуг, що надаються, скоротити свої витрати і збільшити прибуток.

Сервис логистического аудита на сайте "Юбиай-логистик"

Ціни логістичних аудитів в Україні

Ви можете замовити сервіс логістичного аудиту на сайті “Юбіай-логістик” за прийнятною ціною в Києві.

Ціни на послуги аудиту:

Вид послуги Ціна тривалість
Складська логістика  Від 9 000 грн 3-5 тижнів
Система управління запасами і закупівлями Від 10 000 грн 4-5 тижнів
Система управління логістичним відділом і система мотивації Від 20 000 грн 4-5 тижнів
Транспортна логістика компанії Від 15 000 грн 4-5 тижнів
Консультації з питань логістики Від 500 грн/год

У таблиці вказані орієнтовні ціни. Остаточна вартість визначається після опису всього переліку робіт і складання графіку. Ціни логістичних аудитів залежать від кількості об’єктів і процесів, які будуть підлягати перевірці. Гнучка цінова політика нашої компанії дозволяє працювати як з великими підприємствами, так і з невеликими фірмами. Кожен проект з аудиту логістичної системи є індивідуальним проектом, зі своїми цілями, завданнями, отже, і методами збору інформації. Отримана інформація допоможе нашим клієнтам впоратися з труднощами в роботі, розвинути вже існуючі напрями, відкрити нові і досягти успіху в реалізації поставлених завдань.

Цены логистических аудитов в Украине

Види аудиту

Для визначення стану справ в компанії, виявлення вузьких місць в роботі і визначення подальшої стратегії розвитку компанії проводять різні види перевірки. Можна виділити кілька напрямів, в яких прийнято проводити комплекс заходів подібного роду. Розділяють такі види перевірки:

 • продукції. Включає в себе збір різного виду інформації як про товар, що вже випускається, так і про нові напрями і перспективи виробництва;
 • виробничих потужностей підприємства. На цьому етапі перевіряється наявність транспортних засобів, оцінюються їх можливості. Піддаються аудиту розташування і потужність складів і заводів, які належать підприємству;
 • постачальника. Під час оцінки всіх компонентів цієї ланки логістики, таких як місце розташування сировинної бази, надійність постачальника, вартість доставки, до розрахунків включають також альтернативні джерела сировини;
 • споживача. Цей вид націлений на отримання вихідних даних для подальшого планування діяльності. На цьому етапі збирається інформація про цільову аудиторію – які послуги і товари вони замовляють, на яких умовах і з яким рівнем сервісу;
 • взаємин. Така перевірка потрібна для того, щоб визначити гнучкість всіх учасників і вміння їх підлаштуватися під мінливі про обставини;
 • конкурентів. Тут збирається максимальна, наскільки можливо, інформація про компанії, які надають схожі послуги та товари;
 • чутливість до умов навколишнього середовища. Тут враховується багато факторів, зокрема і громадська думка про екологічність підприємства.

Якщо вам мало інформації про сервіс логістичного аудиту на сайті “Юбіай-логістик”, ви завжди можете звернутися до наших консультантів за більш детальною інформацією.

Що включає в себе логістичний аудит

Аудит транспортної логістики проводиться для того, щоб оцінити можливості існуючої системи, виявити її слабкі місця і знайти можливості для подальшого розвитку. Для того, щоб отримати реальний і показовий результат, потрібна повна оцінка існуючої логістичної системи підприємства. Звертаючись за даною послугою до нас, ви отримуєте допомогу висококласних фахівців з кращими цінами логістичного аудиту. Аналіз сильних і слабких сторін проводиться за кількома напрямами:

 • виявлення взаємозв’язку і оцінка взаємовідносин з клієнтами та постачальниками;
 • детальний розгляд системи управління попитом, замовленнями і складськими запасами;
 • оцінюється рівень сервісу, обслуговування клієнтів;
 • розглядається система управління транспортом і складами;
 • як планується виробництво і як здійснюється управління.

Під час проведення досліджень ми можемо визначити який поточний стан вашого бізнесу і як ви можете домогтися скорочення витрат на логістику без втрати якості послуг, що надаються. Фахівці компанії Ubi-logistic мають достатній досвід в сфері проведення досліджень такого типу, тому наші клієнти можуть розраховувати на отримання повних і вичерпних відповідей на всі поставлені запитання.

Етапи проведення логістичного аудиту

Аудит транспортної логістики проводиться в кілька етапів:

 1. підготовка до проекту, зустріч із замовником. Під час зустрічі обговорюються цілі, узгоджується технічне завдання, затверджується робоча група і погоджується форма звітності;
 2. на другому етапі проводиться збір інформації, виявлення потенціалу ефективності та обговорення концепції зміни технічного завдання;
 3. третій етап аудиту передбачає такі дії як збір даних, проведення інтерв’ю, аналіз отриманої інформації. Потім відбувається опис діючих бізнес-процесів такими, якими вони є на даний момент. У процесі опису стануть очевидними проблемні зони, які описуються і класифікуються;
 4. на етапі розробки концепції відбувається вироблення логістичної схеми або проекту, концептуальних рішень. Всі бізнес-процеси описуються такими, які вони повинні бути. Обираються оптимальні рішення, КПЕ, IT-продукти;
 5. після цього розроблена концепція підлягає впровадженню. Відбувається розробка матеріалів для навчання, персонал компанії навчається новим регламентам. Відбувається тестове впровадження розробленої концепції, вимірюються показники КПЕ, за результатами тестування система коригується. Весь цей час нові продукти і IT-технології супроводжуються професійними фахівцями;
 6. підтримка впровадження концепції. На цій фазі проходить аутсорсинг процесів, їх моніторинг та оперативне реагування на проблеми, які виникають.

Критерії успішно проведеного аудиту вашої організації

Логістичною компанією ubi-logistic надається послуга логістичного аудиту в Україні і світі. Впроваджуючи розроблену раніше концепцію з логістики на ввіреному нам підприємстві, ми регулярно контролюємо ті зміни, які відбуваються. Ми ретельно відстежуємо все, що відбувається і як виконується робота. Для більш ефективної оцінки проведеного раніше аудиту використовуються такі критерії:

 • проект успішний, якщо ті зміни, які було зроблено, стали новим стандартом, згідно з яким здійснюється робоча діяльність підприємства;
 • спостерігається зниження операційних витрат;
 • скорочується потреба в оборотному капіталі;
 • поліпшується коефіцієнт повернення на існуючі активи.

Звичайно, можна обійтися і без всього цього. Але будь-який власник бізнесу, який прагне до отримання більшого прибутку і розвитку свого підприємства в певний момент замислюється про те, чи все він правильно робить і що можна зробити, щоб результативність роботи була вищою. За допомогою спеціально розробленого проекту з перевірки діяльності компанії можна не тільки зберегти на належному рівні досягнення компанії, а й поліпшити показники, а відповідно, і підвищити прибутковість.

Критерии успешно проведенного аудита вашей организации

Логістична компанія ubi-logistic надає послугу логістичного аудиту в Україні і світі

Логістична компанія ubi-logistic надає послугу логістичного аудиту в Україні і світі. При проведенні оцінки діяльності компанії замовника ми ставимо перед собою наступні цілі:

 • підвищити ефективність логістичних процесів. Сюди входить не тільки скорочення витрат на логістику, а й також підвищення сервісу надання послуги як інструменту для підвищення обороту;
 • визначити існуючі проблеми і розробити концепцію або план заходів для ефективного їх вирішення. Організувати реалізацію ряду швидких перемог, які не вимагають великих витрат тимчасових і інших ресурсів на своє втілення;
 • наші фахівці не шукають винних в проблемах, їх мета – допомогти замовнику їх усунути і підвищити ефективність роботи кадрових ресурсів вашого підприємства.

Проведення такого комплексу заходів вимагає від інспекторів неабиякого досвіду і великої кількості знань. Величезне значення має адекватне ставлення до роботи співробітників фірми-замовника. Добре, коли персонал розуміє, що проведення подібної перевірки не переслідує цілі, які можуть їм нашкодити, а лише направлене на те, щоб підвищити ефективність роботи. Командна робота і взаємодопомога допомагають домогтися найбільш високих результатів.

Які можуть бути у підприємства логістичні проблеми

Якщо в діяльності вашого підприємства спостерігаються нижче перераховані ознаки, то буде правильно провести повний аудит транспортної логістики. Перевірка дозволить найбільш структуроване описати існуючі проблеми, а кваліфікована допомога досвідчених логістів знадобиться для корекції стратегії розвитку компанії. Одним словом, якщо в компанії:

 • немає налагодженого управління основними функціями логістики, такими як планування, контроль, облік;
 • кожен відділ працює сам по собі, не піклуючись про спільний результат, а тільки виконуючи свою частину роботи;
 • немає тенденції до розвитку, немає чіткого реагування на виникаючі позаштатні ситуації;
 • немає достатньої і сучасної системи автоматизації діяльності складу та відділу закупівель;
 • час від часу виникають нестачі і втрати на складах;
 • немає чіткого поняття про кількість логістичних витрат;
 • відсутня комплексна система основних операційних показників діяльності;
 • недостатньо ефективна система мотивації для персоналу, яка не прив’язана до результатів роботи;
 • низький рівень компетентності персоналу компанії, що не дозволяє йому вирішувати більш складні завдання;

тоді вам однозначно варто звернутися за допомогою до професіоналів. У наш час на ринку України можна знайти чимало фірм, які надають послуги з перевірки стану та ефективності різних компаній. Ціни логістичних аудитів при цьому можуть бути різними і залежать від рівня кваліфікації персоналу, який буде проводити перевірку і від обсягу запланованої роботи.

Процедура проведення логістичного аудиту в компанії

Виходячи з нашої практики, багато керівників підприємств бачать в перевірці логістичної системи хороший інструмент для проведення аналізу продуктивності всієї існуючої системи. Якщо ви прийняли рішення скористатися сервісом логістичного аудиту на сайті “Юбіай-логістик”, то нам варто обговорити низку важливих питань, щоб співпраця була найбільш плідною. Для початку ми організовуємо зустріч з керівником самого підприємства, його заступниками за напрямками або керівниками відповідних підрозділів. Після цього підписуємо контракт на виконання робіт, в деяких випадках також може знадобитися договір про нерозголошення. Для більш ефективної роботи потрібна підтримка персоналу компанії, в якій буде проводитися перевірка, тому крім групи експертів від виконавця, також формується робоча група, що складається із співробітників компанії, що перевіряється. Момент подолання недовіри співробітників компанії до аудиторів дуже важливий, від рівня довіри з боку рядових працівників сильно залежить наскільки будуть реальні отримані дані. Важливо також визначити межі проведення перевірки. Аналізу може піддаватися як все підприємство, так і окремі функціональні підрозділи. Для того, щоб вникнути в процеси, які відбуваються на підприємстві, аудитори можуть кілька днів перебувати на різних об’єктах і проводити інтерв’ювання співробітників. Тривалість перевірки буде залежати від кількості перевірених об’єктів і поставлених перед аудиторами завдань.

Процедура проведения логистического аудита в компанииPin It on Pinterest

Scroll Up